Raadi Cashir:
Websaaytkan xisaabta.com waxaad ka baran kartaa xisaabta lagu dhigo dugsiyada hoose (primary or middle school) iyo xisaabta lagu dhigo dugsiyada sare (secondary or high school). xisaabta.com waxaa ku jira in ka badan 100 fiidiyoow oo xisaab ah. Si aad u daawatid cashirada xisaabta ka dooro qaybaha xisaabta ee hoos ku qoran ama ka raadi meesha kore adigoo ku qoraya erayo ama keywords.
Xisaabta Hoose
Cashirada xisaabta hoose halkaan riix.
Algebra 1
Cashirada Algebra 1 halkaan riix.
Algebra 2
Cashirada Algebra 2 halkaan riix.